הוראות להכנת נספחים (ומוצגים) להגשה לבית המשפט ולמערכת נט המשפט

הגשת נספחים (ומוצגים) לבית המשפט - ההנחיות הרלוונטיות ויישומן

צירוף נספחים לכתבי בית דין

נספחים ומוצגים (במקרה שמדובר ערעור) הינם חלק בלתי נפרד בעת הגשת כתבי בית דין. כמעט בכל הליך אזרחי בו מוגשים מסמכים לבית המשפט, נספחים יהיו מצורפים, בין אם מדובר בנספחים לכתב תביעה, נספחים לתצהיר, נספחים לבקשה בכתב וכיוצ"ב.

ההנחיות וההוראות הרגולטוריות הרלוונטיות

מנהל בתי המשפט ונשיאת בית המשפט העליון קבעו הנחיות צורניות ברורות לאופן הגשת וצירוף נספחים ומוצגים בכתבי בי-דין. ההוראות קובעות כי בעל דין המגיש כתבי בית-דין יצרף לנספחים תוכן עניינים ודף מקדים (שער) לכל נספח. כמו כן נקבעו הוראות בנוגע לסוג וגודל הגופן שבו יש לעשות שימוש:
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי תקנות 68(ב) ו-1215 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 (להלן – התקנות), אני מורה לאמור:
1. בעל דין המגיש כתב בי-דין עם נספחים יפעל כדלקמן:
א. יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;
ב. יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח; הפרטים המצויינים בסעיף זה יירשמו בגופן "David", גודל 36.
הכנת כתבי בית-דין בהתאם להנחיות מאפשרת לבית המשפט להתמצא בקלות בכתבי הטענות ובראיות ומקלה על ההליך השיפוטי.

הכנת נספחים להגשה - יישום ההוראות הרלוונטיות

הכנת מסמכים להגשה עלולה להיות עבודה טכנית ומסורבלת. במקרים רבים יש לצרף קבצים מסוגים שונים כנספחים, ועל כן תחילה יש להמיר את כולם לפורמט PDF. לאחר מכן יש ליצור תוכן עניינים ועמודי שער לנספחים שצורפו. הנספחים צריכים להיות ממוספרים ולכן יש לבדוק כמה עמודים הוא כל נספח ומה מספר העמוד הראשון שלו.

המסמכים שמוגשים לבית המשפט לעיתים כוללים עשרות נספחים ולכן משקלם עלול לחרוג מהמגבלה של מערכת נט המשפט להעלאת קבצים, אשר עומדת על 10MB. ואכן, כאשר גודלו של הקובץ המיועד להגשה חורג מהתקרה האמורה, יש לחלק את המסמכים שמוגשים לקבצים לקבצים שונים. בהקשר זה יש לזכור שהחתימה האלקטרונית מוסיפה כ10% לגודלו של הקובץ.

ניתן לבצע את כל הפעולות הללו באופן ידני, אך מעבר לזמן הרב שנדרש לצורך כך, הדבר עלול לגרום לטעויות ולפגיעה באיכותם של המסמכים המוגשים. באמצעות קליגל ניתן להכין את המסמכים להגשה בדקות ספורות, תוך שמירה על איכות המסמך ומניעת טעויות אנוש.

להורדת גרסת דמו של קליגל לחץ כאן.