כיווץ מסמכים - קליגל

כיווץ מסמכים

כיווץ מסמכים הינה פעולה של הגדלת הזיכרון של המסמכים. 

במקרים רבים יש לכווץ מסמכים כאשר לא ניתן להעלות אותם לאתר אינטרנט מסוים (כגון נט המשפט) או לשלוח אותם באמצעות המייל בגלל מגבלת גודל.  

ללא כלי שמאפשר כיווץ למשתמשים אין ברירה אלא לפצל מסמך כאשר הם לא יכולים לשלוח אותו בגלל מגבלת גודל.  

כיווץ מסמכים בקליגל

המודול של קליגל לכיווץ מסמכים מאפשר בחירה מרובה של מסמכים וכיווץ אותם עם פגיעה מינימלית באיכותם.   

צריכים לכווץ מסמך?