מרכז ההורדות

מנויים יכולים להוריד כל אחת מהגרסאות לצורך עדכון התכנה:

קישור לקובץ התקנה למנויים:

נדרש קוד הפעלה להרצת ההתקנה. 

עדכני עד לגרסה 2.0.1.0

קישור להורדת קובץ עדכון:

קובץ ההתקנה שומר על הגדרות המשתמש. 

עדכני עד לגרסה 2.0.1.0

ההתקנה של קליגל אורכת פחות מדקה!

*הפעילו את קובץ ההתקנה ואשרו את הפעלתו*

*לחצו "Next", "Next", "Next ולבסוף "Install"*

*וזהו, סיימתם!*

קישורים נוספים:

קישור להורדת גרסת ניסיון:

עדכני עד לגרסה 2.0.1.0

קישור לגרסת 32 ביט:

עדכני עד לגרסה 2.0.0.80

קישור לגרסת 64 ביט:

עדכני עד לגרסה 2.0.0.80