נט המשפט - הגשת כתבי בי-דין

נט המשפט – כיצד להגיש כתבי בי-דין?

השימוש במערכת נט המשפט

מערכת נט המשפט פותחה והוטמעה על-ידי הנהלת בתי המשפט בערכאות השונות בישראל החל משנת 2007 במסגרת מאמצים מתמשכים לשיפור השירות הניתן לעורכי הדין. המערכת מאפשרת ניהול אלקטרוני של תיקים בבתי המשפט השונים ומטרתה להקל על עבודת עורכי הדין, מזכירות בית המשפט והשופטים. החל משנת 2017 מתאפשרת הגשת מסמכים באמצעות נט המשפט גם לבית המשפט העליון.

זיהוי המשתמש בכניסה למערכת מתאפשר בעזרת כרטיס חכם. לאחר הליך ההתחברות יכול עורך הדין לעיין בתיקי בית המשפט בהם הוא הם מייצג, להגיש כתבי טענות ובקשות ולפתוח תיקים חדשים. אופן הגשת מסמכים בנט המשפט מוסדר בחוק חתימה אלקטרונית, בתקנות סדר הדין האזרחי ובנהלי מערכת המשפט ולשכת עורכי הדין בישראל.

הגבלות והנחיות להגשת כתבי בי-דין באופן תקין באתר נט המשפט

מערכת נט המשפט קובעת כללים ברורים להגשה תקינה של כתבי בי-דין. היצמדות לכללים אלו והגשת כתבי בי-דין על נספחיהם באמצעות נט המשפט בפורמט אחיד – נועד לאפשר לכל המעורבים בתיק להתמצא בכתבי הטענות בקלות ובדיוק מירבי. הגשה שלא עומדת בדרישות הדין עלולה עלולה לגרום לעיכובים בהליך והוצאות מיותרות. הגשה שמתבצעת בהתאם להוראות וההנחיות הרלוונטיות מונעת סיבוכים אפשריים בניהול ההליך.

הגשת כתבי בי-דין לבית המשפט העליון באמצעות אתר נט המשפט, כוללת הנחיות מיוחדות המתייחסות, בין היתר, למגבלות גודל הקובץ המצורף, מספר העמודים וסוג הקובץ אותו ניתן להגיש במערכת.

כללי הגשת מסמכים במערכת נט המשפט

בעת הגשת בקשה באתר נט המשפט יש לשים לב ליישום כללי ההגשה. להלן תמצית ההנחיות מתוך חוברת ההדרכה של הנהלת בתי המשפט:

  1. כל בקשה המוגשת דרך האתר הינה בקשה בתיק והיא ממוספרת כרונולוגית.
  2. קיימת חלוקה לפי תיקיות בתיק בית המשפט האלקטרוני. יש להגיש כל בקשה בתיקייה המתאימה ועל פי סיווגה של הבקשה, שכן בית המשפט עלול לדחות בקשה שלא קוטלגה על פי סוג הבקשה המתאים.
  3. כאשר מגישים בקשה המחויבת באגרה, יופיע מסך התשלום בו יש להזין את פרטי התשלום. חשוב לציין שלפי תקנה 6א לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס”ז-2007, לצורך הגשת בקשה בכתב בהליך אזרחי נדרש לשלם אגרה בגובה של 35 ש”ח (למעט הבקשות המוחרות בתקנה 20).
  4. ההגשה במערכת אפשרית עד השעה 17:00. לאחר שעה זו, ההגשה תחשב כהגשה ביום למחרת.