סרטוני הדגמה - קליגל

נספחים

איך להכין נספחים לכתב תביעה בדקה?

איך לערוך מסמכים בפרויקט?

איך לערוך סימון של מסמכים נלווים?

חלוקה לכרכים להגשה ב"נט המשפט"

איך להכין מסמך ללא עימוד ומספרי עמודים?

מחולל מסמכים

איך להכין מסמכים לעסקת מכר בדקה?

איך למלא מסמכים מנתונים באקסל?

עבודה מול לקוחות

שאלונים דיגיטלים לחוק איסור הלבנת הון

איך לשלוח מסמכים לחתימה במייל?

איך לשלוח מסמכים לחתימה ב-WhatsApp?

השחרה

איך להשחיר ולהסתיר חלקים ממסמך קיים?

איך להפוך מסמך קיים ללא-חפיש?

עריכת מסמכים

איך לאחד מסמכים ולסדר עמודים?

איך לפצל מסמכים לפי עמודים או גודל?

איך להסתיר מספרי עמודים ממסמך קיים?