סרטוני הדגמה - קליגל - תכנת מחשב למשרדי עורכי דין

סרטון אנימציה עם הסבר על השימוש במנהל הפרטים
הערה: ככל שהסרטונים אינם חדים דיו, יש להעלות את איכות השידור בנגן של YouTube, כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת -