סריקת הפניות למסמכים הנלווים במסמך העיקרי - קליגל - תכנת מחשב למשרדי עורכי דין

סריקת הפניות למסמכים הנלווים במסמך העיקרי לצורך העתקה מהירה של שמם ותיאורם של המסמכים הנלווים


באמצעות קליגל ניתן לסרוק את ההפניות למסמכים הנלווים, כפי שהן מופיעות במסמך העיקרי בפרויקט, כך שהמסמכים הנלווים שצורפו בפועל יתוארו באופן זהה לתיאורם במסמך העיקרי.

דוגמה: בכתב טענות נכתב "העתק של ההסכם משנת 2008 מצורף כנספח 1." במקרה זה, השימוש בכפתור 'כותרות ממסמך עיקרי' -יגרום לכך שהתיבה 'ההסכם משנת 2008' תועתק לתיבת הטקסט של המסמך הנלווה הראשון ברשימת המסמכים הנלווים.

להלן צילום מסך לדוגמה המתוארת:

סדר פעולות לשימוש באפשרות זו

1. העלאת המסמכים הנלווים לתכנה.
2. סידורם בהתאם לאינדקס שלהם במסמך העיקרי.
3. העלאת מסמך WORD אשר כולל את ההפניות למסמכים הנלווים.
4. הפעלת הפונקציה באמצעות כפתור כותרות ממסמך עיקרי - בשלב זה קליגל תסרוק את המסמך העיקרי שצורף ותמלא את שמות הנספחים באופן אוטומטי.

להלן דוגמאות של הפניות למסמכים נלווים מסוג נספחים במסמך העיקרי:
- העתק של שם המסמך מצורף כנספח 1.
- העתק משם המסמך רצ"ב כנספח 2.
- העתק השם המסמך מצ"ב כנספח 3.
- העתק משם המסמך מצורף בזאת כנספח 4.
- העתק משם המסמך מסומן כנספח 5.
- מצ"ב שם המסמך כנספח 6.
- רצ"ב שם המסמך כנספח 7.
- רצ"ב שם המסמך כנספח 8.
- העתק של שם המסמך כנספח "ט".
- העתק משם המסמך כנספח "י".
- העתק השם מסמך מסומן כנספח "11".
- מצורף בזאת שם המסמך כנספח "י"ב".
- מצורף בזאת שם המסמך כנספח "יג".
- העתק השם המסמך מצורף ומסומן כנספח יד'.
- העתק משם המסמך מצ"ב כנספח "15" לעתירה.
- העתק של שם המסמך מצ"ב כנספח "ט"ז" למכתבנו זה.