תנאי התקשרות ותקנון אתר

  1. לאחר רכישת מנוי יתבצע חידוש ותשלום אוטומטי מדי חודש / שנה כל עוד לא התקבלה מהמזמין הודעה על הפסקת וביטול השירות.
  2. קליגל-טק בע"מ (להלן – "החברה") מספקת שירותי תמיכה טכנית בימים א'-ה' באמצעות הטלפון בין השעות ב-09:30-17:30, באמצעי התקשורת המצוינים בעמוד "צור קשר" באתר החברה.
  3. החברה מעדכנת אודות עדכונים ושדרוגים תקופתיים של התכנה ככל שישנם.
  4. בעל מנוי מתחייב לנקוט באמצעים סבירים על מנת למנוע העתקה של התכנה או שימוש בה על־ידי כל גורם שאינו מורשה לעשות שימוש בתכנה על־פי תנאים אלו, וליידע את החברה אודות אפשרות ששימוש כזה נעשה בתכנה שסופקה למזמין.
  5. לקוחות פוטנציאלים אשר מתעניינים ברכישת מנוי לשימוש בתכנה יכולים להוריד גרסות ניסיון למשך תקופה קבוצה. יודגש ויובהר, כי גרסאות הניסיון לא נועדו לבדיקה והתרשמות של מתחרים ממשיים או פוטנצאיליים, ואין בהן כדי לאפשר העתקת התכנה ו/או חיקויה ו/או פגיעה בזכויות היוצרים בה.
  6. החברה לא תהיה אחראית לנזקים מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמשים או לכל צד ג' בגין השימוש בתכנה או בגין תקלות בשימוש בתכנה.
  7. מדיניות ביטול העסקה באתר הינה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו.
  8. מען החברה הינו באלכסנדר פן 4, תל אביב.

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!