הוספת תיאור למסמכים נלווים – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

הוספת תיאור למסמכים נלווים

לאחר שהוספתם מסמכים נלווים לפרויקט, תוכלו לשנות את התיאור שלהם על מנת שיתאים לתיאור במסמך העיקרי שלכם (כתב הטענות, הסכם או חוות הדעת).

שימו לב! כברירת מחדל, התיאור של המסמכים הנלווים יהיה השם של הקובץ ללא הסיומת שלו. כפי שניתן לראות בתמונה המצורפת:

תוכלו לקרוא לקבצים בשמות מתאימים כדי שגם התיאורים שלהם יהיו רלוונטיים למסמכים שצורפו.

את התיאור ניתן גם להקליד ולערוך באופן ידני על-ידי לחיצה על התיאור הרלוונטי בתיבה של המסמכים הנלווים.

כמו כן, ניתן לשאוב את התיאור באופן אוטומטי מהמסמך העיקרי על-ידי שימוש בכפתור “אתר תיאור לנספחים” (או “למוצגים”/”לאסמכתאות”). לאחר לחיצה על הכפתור, קליגל תסרוק את המסמך העיקרי הרלוונטי שנבחר לביצוע הפעולה, ותשאב ממנו את הכותרות של הנספחים. כך שאם נכתב במסמך העיקרי “העתק ההסכם בין הצדדים מצורף כנספח 3”, קליגל תעתיק את התיבה “העתק ההסכם בין הצדדים” למקום של המסמך הנלווה השלישי ברשימה.


שימו לב! הפונקציה “אתר תיאור לנספחים” לא סורקת טקסט שנמצא בהערות שוליים.