איך אפשר לעזור?
נושאים

הכנת מספר תצהירים עם נספחים

לעיתים יש להגיש מספר תצהירים עם נספחים, כך שלכל תצהיר ונספחיו מסודרים וממוספרים במסגרת קובץ אחד. במדריך הזה נסביר כיצד לבצע זאת ונדגים מקרה של 3 תצהירים כאשר לתצהיר הראשון יש 2 נספחים, לתצהיר השני 3 נספחים, ולתצהיר השלישי יש 4 נספחים.

שלב 1 - יצירת פרויקט לכל תצהיר עם נספחים

בשלב הראשון נפתח פרויקט לכל תצהיר עם נספחים, ונסדר את הקבצים בהתאם.

שלב 2 - יצירת הקבצים

בשלב השני יש ליצור קבצים עם מספור רציף. נעשה זאת על-ידי שינוי הגדרת "מספר העמוד הראשון במסמך", במסגרת "הגדרות עימוד ומספור" שעל הפס הכחול. נשנה את המספר העמוד הראשון של הפרויקט עם התצהיר השני, כך שהוא יתחיל היכן שהמספור של הפרויקט עם התצהיר הראשון הסתיים. לדוגמה: הקובץ הראשון שלנו מסתיים בעמוד 6, אז נגדיר את מספר העמוד הראשון של תצהיר 2 כעמוד 7. 

לאחר מכן נבצע את אותה פעולה עבור התצהיר השלישי. מאחר שמספר העמוד האחרון בקובץ השני הינו 14, נגדיר את מספר העמוד הראשון של תצהיר 3 כעמוד 15. 

שלב 3 - איחוד המסמכים

לאחר שיצרנו 3 קבצים, כאשר כל קובץ מכיל את התצהיר על נספחיו, נוכל למזג את הקבצים ולסיים את העבודה. כזכור, הקבצים כבר כוללים מספור רציף ומתאים ולכן נוכל להשתמש בכלי איחוד המסמכים כדי לבצע פעולה זו. 

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

בסיס רגיל פרימיום
מנוי בסיס מנוי רגיל מנוי פרימיום
נספחים
המרת של כל הקבצים לפורמט PDF
יצירת תוכן עניינים
יצירת עמודי שער
הוספת סימון בעמוד הראשון
סריקה חכמה של שמות הנספחים מתוך כתב הטענות
הוספת מספרי עמודים
חתימה אוטומטית ל"נט המשפט"
הגדרת מתקדמות לעימוד ועיצוב מספרי העמודים
אפשרויות שונות לסימון מסמכים נלווים
מחולל כתבי טענות לפי התקנות החדשות
עריכת נספחים ומסמכים במהלך העבודה
שמירה וטעינה של פרויקטים
יצירת תתי נספחים, כולל עמודי שער
חלוקה לכרכים ובחירה בין נספחים, מוצגים ואסמכתאות
שינוי סוג המסמכים הנלווים (מוצגים, אסמכתאות וכו')
תמיכה בשפות שונות (עברית, אנגלית וערבית)
עריכת מסמכים
איחוד מסמכים
השחרת מידע סודי
פיצול מסמך לפי עמודים או גודל
סידור ומחיקת עמודים
החלפת עמודים
נעילת מסמך
פענוח טקסט במסמכים סרוקים
עריכה - הוספת טקסט, מחיקה, מספור ואובייקטים למסמך
כיווץ מסמכים
סיבוב מסמכים
הצפנת מסמכים ומניעת חיפוש
חתימה דיגיטלית
שמירת חתימות והוספה למסמכים
חתימה באמצעות תעודה דיגיטלית
חתימה על מסמכים ל"נט המשפט"
החתמה דיגיטלית של לקוחות מרחוק
ניהול סבבי חתימות (מספר חותמים)
שליחה באמצעות דוא"ל, WhatsApp או SMS
הוספת שדות אינטראקטיביים למילוי למסמכים
שליחת התראות אוטומטיות לחותמים או ניהול ידני
יצירת סיסמה לעמוד החתימה
שליחת הודעות לכל מספר בעולם
מחולל מסמכים
מילוי מרוכז ואוטומטי של תבניות מסמכים
טעינת גיליונות נתונים (Excel)
בדיקת תקינות תעודות זהות
מאגר טפסים ומסמכים בנדל"ן ואשף עסקה במקרקעין
טפסים להקמת חברה
שמירה וטעינה של פרויקטים
הסרת נעילה ממסמכי docx
הכר את הלקוח (לפי חוק איסור הלבנת הון)
שאלון דיגיטלי לצורך זיהוי והכרת הלקוח
ביצוע הערכת סיכון באופן דיגיטלי
בדיקה אוטומטית מול מרשם הגורמים החשודים בטרור
ממשק ניהול אינטרנטי לניהול ומעקב אחר הטפסים
שליחת שאלונים באמצעות דוא"ל, WhatsApp או SMS
לוגו ומיתוג בעמוד השאלון