כיצד מוסיפים תתי נספחים? (למשל: 4.1, 4.2, 4.3…) – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

כיצד מוסיפים תתי נספחים? (למשל: 4.1, 4.2, 4.3…)