סרטון הדרכה – מודול נספחים (5:35) – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

סרטון הדרכה – מודול נספחים (5:35)

סרטון הדרכה מלא הכולל הסברים על האפשרויות השונות הכלולות במודול נספחים – שימוש, אפשרויות שונות, הגדרות פרויקט ועוד!