איך אפשר לעזור?
נושאים

החתמה מרחוק – חתימת הלקוח

החתמת לקוחות - צד חותם

בערך זה נלמד כיצד ניתן להחתים לקוחות מרחוק באופן דיגיטלי ללא צורך בהדפסה.

1. החותם יקבל את הבקשה לחתימה באמצעי שנבחר (מסרון, דוא"ל או WhatsApp). שימו לב: חותמים שיקבלו מסמך לחתימה לראשונה ב-WhatsApp מהמספר של קליגל יצטרכו לשמור את המספר כאיש קשר או להשיב בהודעה חוזרת בכדי שהקישור יהיה לחיץ.

2. לאחר שהחותם ילחץ על הקישור הוא יכנס לעמוד החתימה. במידה והמסמך הוגדר כמסמך לחתימה עם סיסמא הוא יתבקש להזין את הסיסמא שהוא קיבל בהודעה.

3. לאחר מכן על החותם ללחוץ על המקום שבו הוא התבקש לחתום ולחתום באמצעות האצבע (בטלפון) או עכבר המחשב. לחלופין החותם יכול להעלות קובץ תמונה מוכן מראש עם החתימה. שימו לב: במקרה והחותם נדרש לחתום במספר מקומות הוא יוכל לסמן "העתק לכולם" , והחתימה תוסף לכל המקומות הרלוונטיים במסמך.

4. לאחר שהחותם ילחץ "שמור" החתימה תתווסף במקום הנבחר.

5. כעת החותם יכול לשלוח את המסמך החתום בחזרה אליכם בעזרת לחיצה על לחצן ה"שליחה".

6. החותם יתבקש להוסיף את השם שלו.הוא יוכל דוא"ל לשליחת עותק המסמך החתום והערות לפי בחירתו.

המסמך החתום ישלח לדוא"ל שלכם בצירוף שם החותם, שעת חתימה וכתובת IP. 

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

מנוי בסיס מנוי רגיל מנוי פרימיום
נספחים
המרת של כל הקבצים לפורמט PDF
יצירת תוכן עניינים
יצירת עמודי שער
הוספת סימון בעמוד הראשון
סריקה חכמה של שמות הנספחים מתוך כתב הטענות
הוספת מספרי עמודים
חתימה אוטומטית ל"נט המשפט"
הגדרת מתקדמות לעימוד ועיצוב מספרי העמודים
אפשרויות שונות לסימון מסמכים נלווים
מחולל כתבי טענות לפי התקנות החדשות
עריכת נספחים ומסמכים במהלך העבודה
שמירה וטעינה של פרויקטים
יצירת תתי נספחים, כולל עמודי שער
חלוקה לכרכים ובחירה בין נספחים, מוצגים ואסמכתאות
שינוי סוג המסמכים הנלווים (מוצגים, אסמכתאות וכו')
תמיכה בשפות שונות (עברית, אנגלית וערבית)
עריכת מסמכים
איחוד מסמכים
השחרת מידע סודי
פיצול מסמך לפי עמודים או גודל
סידור ומחיקת עמודים
החלפת עמודים
נעילת מסמך
פענוח טקסט במסמכים סרוקים
עריכה - הוספת טקסט, מחיקה, מספור ואובייקטים למסמך
כיווץ מסמכים
סיבוב מסמכים
הצפנת מסמכים ומניעת חיפוש
חתימה דיגיטלית
שמירת חתימות והוספה למסמכים
חתימה באמצעות תעודה דיגיטלית
חתימה על מסמכים ל"נט המשפט"
החתמה דיגיטלית של לקוחות מרחוק
ניהול סבבי חתימות (מספר חותמים)
שליחה באמצעות דוא"ל, WhatsApp או SMS
הוספת שדות אינטראקטיביים למילוי למסמכים
שליחת התראות אוטומטיות לחותמים או ניהול ידני
יצירת סיסמה לעמוד החתימה
שליחת הודעות לכל מספר בעולם
מחולל מסמכים
מילוי מרוכז ואוטומטי של תנביות מסמכים
טעינת גיליונות נתונים (Excel)
בדיקת תקינות תעודות זהות
מאגר טפסים ומסמכים בנדל"ן ואשף עסקה במקרקעין
טפסים להקמת חברה
שמירה וטעינה של פרויקטים
הסרת נעילה ממסמכי docx
הכר את הלקוח (לפי חוק איסור הלבנת הון)
שאלון דיגיטלי לצורך זיהוי והכרת הלקוח
ביצוע הערכת סיכון באופן דיגיטלי
בדיקה אוטומטית מול מרשם הגורמים החשודים בטרור
ממשק ניהול אינטרנטי לניהול ומעקב אחר הטפסים
שליחת שאלונים באמצעות דוא"ל, WhatsApp או SMS
לוגו ומיתוג בעמוד השאלון