החלפת ("שתילת") עמודים (00:53) – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

החלפת ("שתילת") עמודים (00:53)

ניתן לבצע החלפה של עמודים במסמך קיים כדי "לשתול" עמודי חתימות או להחליף עמודים עדכניים במסמך קיים.
בשלב הראשון נבחר מסמך עיקרי שבו נרצה להחליף עמודים מסוימים.
בשלב השני נבחר עמודים או מסמכים חלופיים, אותם נרצה לשתול במסמך העיקרי.
לאחר שנבחר את העמודים להחלפה (במסמך העיקרי) נלחץ על "בצע החלפה".

ניתן לראות אפשרות זו בסרטון ההדגמה: