המרת מסמך סרוק לחפיש (00:39) – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

המרת מסמך סרוק לחפיש (00:39)

באמצעות קליגל ניתן להפוך מסמך סרוק למסמך שניתן לחיפוש (searchable). ניתן לראות אפשרות זו בסרטון ההדגמה: