איחוד מסמכים וסידור עמודים (1:16) – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

איחוד מסמכים וסידור עמודים (1:16)

באמצעות קליגל תוכלו לאחד בין מסמכים מסוגים שונים וכן לסדר מחדש ולמחוק עמודים במסמכים מסוים.