כיצד אפשר לאחד בין מסמכים שונים ולסדר עמודים במסמך? – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים