השחרת מידע סודי (00:51) – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

השחרת מידע סודי (00:51)

שימו לב! אפשרות ההשחרה עברה דירה והיא נמצאת כיום בחלון "עריכה".

באמצעות קליגל ניתן להשחיר מידע רגיש ממסמכים כך שלא יהיה ניתן לגלות אותו.

השימוש באפשרות זו מודגמת בסרטון הקצר הבא: