הסרת מספרי עמודים (00:45) – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

הסרת מספרי עמודים (00:45)

באמצעות מודול "עריכה" ניתן להוסיף סימני מים, בין היתר כדי להסתיר מספרי עמודים קודמים במסמכים שנרצה לעשות בהם שימוש.
סרטון ההדגמה הקצר מדגים אפשרות זו: