החלפת עמדה – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

החלפת עמדה

על מנת לבצע החלפת עמדה בתוכנת קליגל קודם כל נדרש להפסיק את ההפעלה של העמדה הקיימת. את כיבוי העמדה ניתן לבצע על-ידי הסרת ההתקנה הקיימת של קליגל, או על-ידי כיבוי זמני של העמדה. לצורך כיבוי זמני של העמדה יש לבצע את השלבים הבאים:

 

1. להכנס לתפריט הגדרות דרך המסך הראשי של התכנה.

 

2. ללחוץ "כיבוי" בעמדה בה רוצים להפסיק את השימוש.

 

3. לבחור "כן"  בשאלה "קליגל מופעלת. בטוח שברצונך לבטל את ההפעלה".

 

לאחר שהפסקנו את ההפעלה של העמדה הקיימת, נוכל להפעיל את התכנה בעמדה החדשה.
ככל שקליגל לא מותקנת בעמדה החדשה, נוריד את קובץ ההתקנה בקישור, ונזין את קוד ההפעלה שלנו בשלב הראשון.
ככל שקליגל מותקנת כבר בעמדה החדשה, נבצע הפעלה בתוך התכנה – הסבר מפורט על הזנת קוד הפעלה נמצא בקישור זה.