שמירת פרויקט קליגל – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

שמירת פרויקט קליגל

חשוב מאוד לשמור פרויקטים כקובץ קליגל. שמירת פרויקטים מאפשרת לשתף פרויקטים עם משתמשי קליגל אחרים, לגשת לפרויקט ולערוך אותו בכל שלב (גם לאחר יצירת פרויקט סופי) וכן שמירת פרויקט שומרת על עותק מקומי של הקבצים המצורפים לפרויקט, בלא חשש שהם יפגמו (ככל ומסומן במסך ההגדרות “שמור פרויקט עם תוכן הקבצים”) [תמונה 1]

ניתן לשמור פרויקט נספחים [תמונה 2] ופרויקט במחולל מסמכים [תמונה 3].