הורדת גרסת דמו | קליגל - תכנת מחשב למשרדי עורכי דין

התנסו בקליגל!

מלאו שם וכתובת דואר אלקטרוני והקישור להורדת גרסת הדמו יישלח אליכם תוך מספר רגעים: 

Name *

Email *

* גרסת הדמו מאפשרת הכנת כרכי נספחים, מוצגים ואסמכתאות לפי הגדרות ברירת המחדל.
* המסמכים המופקים ילוו בסימן מים. להסרתו ולפתיחת מלוא האפשרויות בתכנה יש לרכוש רישיון שימוש.