תכנת נספחים

השימוש במערכת נט המשפט

מערכת נט המשפט פותחה והוטמעה על-ידי הנהלת בתי המשפט בערכאות השונות בישראל החל משנת 2007 במסגרת מאמצים מתמשכים לשיפור השירות הניתן לעורכי הדין. המערכת מאפשרת ניהול אלקטרוני של תיקים בבתי המשפט השונים, הגשת מסמכים משפטיים באופן דיגיטלי, לרבות כתבי בי-דין ונספחים, צפייה בהחלטות ועוד.

הגשת כתבי טענות עם נספחים להגשה

מערכת נט המשפט מאפשרת לעורכי הדין להגיש כתבי טענות ובקשות עם נספחים. אופן הגשת מסמכים ונספחים בנט המשפט מוסדר בחוק חתימה אלקטרונית, בתקנות סדר הדין האזרחי ובנהלי מערכת המשפט ולשכת עורכי הדין בישראל.

לצפייה בהוראות מנהל בתי המשפט:
הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

הוראות בדבר הגשת מסמך אלקטרוני לבתי המשפט ולבתי הדין לעבודה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

הגבלות והנחיות להגשת כתבי בי-דין עם נספחים

עורך דין שמגיש מסמכים שלא בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט צפוי לקבל דחייה מהמזכירות או מבית המשפט. על כן, הגשה שלא עומדת בדרישות הדין עלולה עלולה לגרום לעיכובים בהליך והוצאות מיותרות.

בהקשר זה יש לזכור שהגשת כתבי בי-דין באמצעות אתר נט המשפט, כוללת הנחיות מיוחדות המתייחסות, בין היתר, למגבלות גודל הקובץ המצורף, מספר העמודים וסוג הקובץ אותו ניתן להגיש במערכת.

כללי הגשת מסמכים ונספחים במערכת נט המשפט

בעת הגשת בקשה באתר נט המשפט יש לשים לב ליישום כללי ההגשה. להלן תמצית ההנחיות מתוך חוברת ההדרכה של הנהלת בתי המשפט:

 1. כל בקשה המוגשת דרך האתר הינה בקשה בתיק והיא ממוספרת כרונולוגית.
 2. קיימת חלוקה לפי תיקיות בתיק בית המשפט האלקטרוני. יש להגיש כל בקשה בתיקייה המתאימה ועל פי סיווגה של הבקשה, שכן בית המשפט עלול לדחות בקשה שלא קוטלגה על פי סוג הבקשה המתאים.
 3. כאשר מגישים בקשה המחויבת באגרה, יופיע מסך התשלום בו יש להזין את פרטי התשלום. חשוב לציין שלפי תקנה 6א לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007, לצורך הגשת בקשה בכתב בהליך אזרחי נדרש לשלם אגרה בגובה של 35 ש"ח (למעט הבקשות המוחרות בתקנה 20).
 4. ההגשה במערכת אפשרית עד השעה 17:00. לאחר שעה זו, ההגשה תחשב כהגשה ביום למחרת.

הכנת נספחים לכתבי בי-דין

במסגרת הכנת כתבי בי-דין להגשה יש לסדר את המסמכים הנלווים (נספחים, מוצגים, אסמכתאות וכו') באופן שיאפשר לבית המשפט ולצדדים להתמצא בקלות בכתבי הטענות ובראיות.

מנהל בתי המשפט ונשיאת בית המשפט העליון קבעו הנחיות צורניות לאופן הגשת וצירוף נספחים ומוצגים בכתבי בי-דין. ההוראות קובעות כי בעל דין המגיש כתבי בית-דין יצרף לנספחים תוכן עניינים ודף מקדים (שער) לכל נספח. כמו כן נקבעו הוראות בנוגע לסוג וגודל הגופן שבו יש לעשות שימוש.

הכנת כתבי בית-דין בהתאם להנחיות מאפשרת לבית המשפט לאתר ראיות שהצדדים הפנו אליהם ועל כן מקלה על ההליך השיפוטי.

הכנת נספחים להגשה הינה פעולה טכנית וסיזיפית שדורשת זמן רב וגם עלולה לגרום לטעויות ואיחורים בהגשה. 

תכנה לסידור נספחים

קליגל כוללת תכנה לסידור נספחים לכתבי טענות, תצהירים, הסכמים וחוות דעת. באמצעות התכנה ניתן להכין כרכי נספחים ותיקי מוצגים של מאות עמודים בקלות, במהירות וללא טעויות. מודול הנספחים כולל מספר תכונות: 

 • סריקת המסמך העיקרי (כתב טענות, תצהיר או הסכם) לאיתור שמות המסמכים הנלווים. 
 • יצירת תוכן עניינים ועמודי שער לפי התקנות. 
 • הוספת סימון על גבי העמוד הראשון של המסמך. 
 • המרה ל-PDF של כל המסמכים שצורפו לפרויקט ואיחודם למסמך אחד.
 • בחירה בין שפות שונות (עברית, אנגלית וערבית). 
 • תבניות שונות, אפשרויות עיצוב ומספור לפי בחירת המשתמש. 
 • שמירה, טעינה ושיתוף של פרויקטים. 
 • חלוקה לכרכים וקבצים שונים לצורך הגשה בנט המשפט. 
 • תמיכה במגוון סוגי קבצים – DOC/X, PDF, XLS/X, EML, MSG, PPT/X, TIFF, TIF, JPEG, PNG, BMP, HTML

צריכים להכין נספחים להגשה?