בלעדי בקליגל:

ניהול משרד מלא בפלטפורמת ענן

ניהול קל ופשוט של לקוחות, תיקים, חיובים, חשבוניות, משימות ולוחות זמנים
סנכרון עם מערכת "נט המשפט": הורדת מסמכים לתיק ועדכון מועדים ביומן
ניהול משימות צוותיות: הגדרת אחראים, יצירת תתי משימות, עדכון סטטוס, התראות לפני דדליין, ועוד
חיובים לפי שעות, אחוזים מהתיק, ריטיינר, סכום קבוע, ועוד
תזכורות אוטומטיות למועדי הגשה, משימות ואירועים
הצגת כרונולוגיה של כל התקשורת מול הלקוח, כולל הערות פנימיות
חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox)
חיבור לחשבון דוא"ל של Gmail או Outlook
חשבון ליומן Google Calendar או Outlook 365
ממשק ניהול למסמכים שנשלחו לחימה: מעקב מפורט, שליחת התראות ואחסון המסמכים החתומים
שליחת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו
הנפקת חשבוניות במערכת או לחלופין עם מערכת חשבונאית קיימת (חשבונית ירוקה, Invoice4u, iCount, ועוד!)
התראות במערכת ובאמצעות המייל על משימות והערות ביחס לתיק או משימה
אפשרות לנתק מרחוק עמדות קליגל
ייבוא נתונים ממערכות ניהול משרד נפוצות
עדכון אוטומטי של אנשי הקשר בתיק בהשלמת משימות או שינוי סטטוס
ניהול משתמשים והרשאות, הנפקת דוחות והתראות על קצב ההתקדמות
בדיקת ניגוד עניינים והכר את הלקוח תוך כדי הקמת לקוח ותיק
ועוד שלל אפשרויות

ניהול משרד מתקדם זה רק בקליגל

מנוי ניהול

המחירים אינם כוללים מע"מ
696
649 לשנה / למשתמש
₪58 לחודש
 • ניהול קל ופשוט של לקוחות, תיקים, חיובים, חשבוניות, משימות ולוחות זמנים
 • סנכרון עם מערכת "נט המשפט": הורדת מסמכים לתיק ועדכון מועדים ביומן
 • ניהול משימות צוותיות: הגדרת אחראים, יצירת תתי משימות, עדכון סטטוס, התראות לפני דדליין, ועוד
 • חיובים לפי שעות, אחוזים מהתיק, ריטיינר, סכום קבוע, ועוד
 • תזכורות אוטומטיות למועדי הגשה, משימות ואירועים
 • הצגת כרונולוגיה של כל התקשורת מול הלקוח, כולל הערות פנימיות
 • חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)
 • חיבור לחשבון דוא"ל של Gmail או Outlook
 • חשבון ליומן Google Calendar או Outlook 365
 • ממשק ניהול למסמכים שנשלחו לחימה: מעקב מפורט, שליחת התראות ואחסון המסמכים החתומים
 • שליחת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו
 • התממשקות למערכות חשבונאיות (חשבונית ירוקה, iCount, Invoice4u, יש חשבונית, ועוד)
 • התראות במערכת ובאמצעות המייל על משימות והערות ביחס לתיק או משימה
 • אפשרות לנתק מרחוק עמדות קליגל
 • אפשרות לעדכון אוטומטי של אנשי הקשר בתיק בהשלמת משימות או שינוי סטטוס
 • ניהול משתמשים והרשאות, הנפקת דוחות והתראות על קצב ההתקדמות
 • ועוד שלל אפשרויות!!!
מבצע מוגבל!

מנוי ניהול וחשבוניות

המחירים אינם כוללים מע"מ
945
899 לשנה / למשתמש
₪79 לחודש
 • ניהול קל ופשוט של לקוחות, תיקים, חיובים, חשבוניות, משימות ולוחות זמנים
 • סנכרון עם מערכת "נט המשפט": הורדת מסמכים לתיק ועדכון מועדים ביומן
 • ניהול משימות צוותיות: הגדרת אחראים, יצירת תתי משימות, עדכון סטטוס, התראות לפני דדליין, ועוד
 • חיובים לפי שעות, אחוזים מהתיק, ריטיינר, סכום קבוע, ועוד
 • תזכורות אוטומטיות למועדי הגשה, משימות ואירועים
 • הצגת כרונולוגיה של כל התקשורת מול הלקוח, כולל הערות פנימיות
 • חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox, iManage)
 • חיבור לחשבון דוא"ל של Gmail או Outlook
 • חשבון ליומן Google Calendar או Outlook 365
 • ממשק ניהול למסמכים שנשלחו לחימה: מעקב מפורט, שליחת התראות ואחסון המסמכים החתומים
 • שליחת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו
 • התממשקות למערכות חשבונאיות (חשבונית ירוקה, iCount, Invoice4u, יש חשבונית, ועוד)
 • התראות במערכת ובאמצעות המייל על משימות והערות ביחס לתיק או משימה
 • אפשרות לנתק מרחוק עמדות קליגל
 • אפשרות לעדכון אוטומטי של אנשי הקשר בתיק בהשלמת משימות או שינוי סטטוס
 • ניהול משתמשים והרשאות, הנפקת דוחות והתראות על קצב ההתקדמות
 • מודול חשבוניות להפקת מסמכים חשבונאיים: חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס קבלה, חשבונית זיכוי
 • ועוד שלל אפשרויות!!!
מבצע מוגבל!

צור קשר לקביעת הדגמה על תכנת הניהול