בלעדי ללקוחות קליגל

ניהול משרד מלא בפלטפורמת ענן

ניהול קל ופשוט של לקוחות, תיקים, חיובים, חשבוניות, משימות ולוחות זמנים
סנכרון עם מערכת "נט המשפט": הורדת מסמכים לתיק ועדכון מועדים ביומן
ניהול משימות צוותיות: הגדרת אחראים, יצירת תתי משימות, עדכון סטטוס, התראות לפני דדליין, ועוד
חיובים לפי שעות, אחוזים מהתיק, ריטיינר, סכום קבוע, ועוד
תזכורות אוטומטיות למועדי הגשה, משימות ואירועים
הצגת כרונולוגיה של כל התקשורת מול הלקוח, כולל הערות פנימיות
חיבור למערכות ניהול מסמכים (Google Drive, One Drive, Dropbox)
חיבור לחשבון דוא"ל של Gmail או Outlook
חשבון ליומן Google Calendar או Outlook 365
ממשק ניהול למסמכים שנשלחו לחימה: מעקב מפורט, שליחת התראות ואחסון המסמכים החתומים
שליחת חשבונות עסקה מפורטים עם שעות לחיוב ומשימות שהושלמו
הנפקת חשבוניות במערכת או לחלופין עם מערכת חשבונאית קיימת (חשבונית ירוקה, Invoice4u, iCount, ועוד!)
התראות במערכת ובאמצעות המייל על משימות והערות ביחס לתיק או משימה
אפשרות לנתק מרחוק עמדות קליגל
ייבוא נתונים ממערכות ניהול משרד נפוצות
עדכון אוטומטי של אנשי הקשר בתיק בהשלמת משימות או שינוי סטטוס
ניהול משתמשים והרשאות, הנפקת דוחות והתראות על קצב ההתקדמות
ועוד שלל אפשרויות

צור קשר לקביעת הדגמה על תכנת הניהול