איך מכינים נספחים להגשה ל"נט המשפט"?

השימוש במערכת נט המשפט

מערכת נט המשפט פותחה והוטמעה על-ידי הנהלת בתי המשפט בערכאות השונות בישראל החל משנת 2007 במסגרת מאמצים מתמשכים לשיפור השירות הניתן לעורכי הדין. המערכת מאפשרת ניהול אלקטרוני של תיקים בבתי המשפט השונים, הגשת מסמכים משפטיים באופן דיגיטלי, לרבות כתבי בי-דין ונספחים, צפייה בהחלטות ועוד.

הגשת כתבי טענות עם נספחים להגשה

מערכת נט המשפט מאפשרת לעורכי הדין להגיש כתבי טענות ובקשות עם נספחים. אופן הגשת מסמכים ונספחים בנט המשפט מוסדר בחוק חתימה אלקטרונית, בתקנות סדר הדין האזרחי ובנהלי מערכת המשפט ולשכת עורכי הדין בישראל.

לצפייה בהוראות מנהל בתי המשפט:
הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

הוראות בדבר הגשת מסמך אלקטרוני לבתי המשפט ולבתי הדין לעבודה לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

הגבלות והנחיות להגשת כתבי בי-דין עם נספחים

עורך דין שמגיש מסמכים שלא בהתאם להוראות מנהל בתי המשפט צפוי לקבל דחייה מהמזכירות או מבית המשפט. על כן, הגשה שלא עומדת בדרישות הדין עלולה עלולה לגרום לעיכובים בהליך והוצאות מיותרות.

בהקשר זה יש לזכור שהגשת כתבי בי-דין באמצעות אתר נט המשפט, כוללת הנחיות מיוחדות המתייחסות, בין היתר, למגבלות גודל הקובץ המצורף, מספר העמודים וסוג הקובץ אותו ניתן להגיש במערכת.

כללי הגשת מסמכים ונספחים במערכת נט המשפט

בעת הגשת בקשה באתר נט המשפט יש לשים לב ליישום כללי ההגשה. להלן תמצית ההנחיות מתוך חוברת ההדרכה של הנהלת בתי המשפט:

  1. כל בקשה המוגשת דרך האתר הינה בקשה בתיק והיא ממוספרת כרונולוגית.
  2. קיימת חלוקה לפי תיקיות בתיק בית המשפט האלקטרוני. יש להגיש כל בקשה בתיקייה המתאימה ועל פי סיווגה של הבקשה, שכן בית המשפט עלול לדחות בקשה שלא קוטלגה על פי סוג הבקשה המתאים.
  3. כאשר מגישים בקשה המחויבת באגרה, יופיע מסך התשלום בו יש להזין את פרטי התשלום. חשוב לציין שלפי תקנה 6א לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007, לצורך הגשת בקשה בכתב בהליך אזרחי נדרש לשלם אגרה בגובה של 35 ש"ח (למעט הבקשות המוחרות בתקנה 20).
  4. ההגשה במערכת אפשרית עד השעה 17:00. לאחר שעה זו, ההגשה תחשב כהגשה ביום למחרת.

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

בסיס רגיל פרימיום
מנוי בסיס מנוי רגיל מנוי פרימיום
נספחים
המרת של כל הקבצים לפורמט PDF
יצירת תוכן עניינים
יצירת עמודי שער
הוספת סימון בעמוד הראשון
סריקה חכמה של שמות הנספחים מתוך כתב הטענות
הוספת מספרי עמודים
חתימה אוטומטית ל"נט המשפט"
הגדרת מתקדמות לעימוד ועיצוב מספרי העמודים
אפשרויות שונות לסימון מסמכים נלווים
מחולל כתבי טענות לפי התקנות החדשות
עריכת נספחים ומסמכים במהלך העבודה
שמירה וטעינה של פרויקטים
יצירת תתי נספחים, כולל עמודי שער
חלוקה לכרכים ובחירה בין נספחים, מוצגים ואסמכתאות
שינוי סוג המסמכים הנלווים (מוצגים, אסמכתאות וכו')
תמיכה בשפות שונות (עברית, אנגלית וערבית)
עריכת מסמכים
איחוד מסמכים
השחרת מידע סודי
פיצול מסמך לפי עמודים או גודל
סידור ומחיקת עמודים
החלפת עמודים
נעילת מסמך
פענוח טקסט במסמכים סרוקים
עריכה - הוספת טקסט, מחיקה, מספור ואובייקטים למסמך
כיווץ מסמכים
סיבוב מסמכים
הצפנת מסמכים ומניעת חיפוש
חתימה דיגיטלית
שמירת חתימות והוספה למסמכים
חתימה באמצעות תעודה דיגיטלית
חתימה על מסמכים ל"נט המשפט"
החתמה דיגיטלית של לקוחות מרחוק
ניהול סבבי חתימות (מספר חותמים)
שליחה באמצעות דוא"ל, WhatsApp או SMS
הוספת שדות אינטראקטיביים למילוי למסמכים
שליחת התראות אוטומטיות לחותמים או ניהול ידני
יצירת סיסמה לעמוד החתימה
שליחת הודעות לכל מספר בעולם
מחולל מסמכים
מילוי מרוכז ואוטומטי של תבניות מסמכים
טעינת גיליונות נתונים (Excel)
בדיקת תקינות תעודות זהות
מאגר טפסים ומסמכים בנדל"ן ואשף עסקה במקרקעין
טפסים להקמת חברה
שמירה וטעינה של פרויקטים
הסרת נעילה ממסמכי docx
הכר את הלקוח (לפי חוק איסור הלבנת הון)
שאלון דיגיטלי לצורך זיהוי והכרת הלקוח
ביצוע הערכת סיכון באופן דיגיטלי
בדיקה אוטומטית מול מרשם הגורמים החשודים בטרור
ממשק ניהול אינטרנטי לניהול ומעקב אחר הטפסים
שליחת שאלונים באמצעות דוא"ל, WhatsApp או SMS
לוגו ומיתוג בעמוד השאלון