מתיחת עמודים ל-A4 – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

מתיחת עמודים ל-A4

לעיתים מסמכי PDF שנצרף לקליגל יהיו במידות דיגיטליות שונות, וכשנאחד אותם למסמך אחד, נקבל הבדלים משמעותיים בגדלים בין העמודים השונים במסמך.

ניתן לסדר זאת באמצעות הגדרת מתיחת מסמכי PDF לגודל A4 באופן אוטומטי.

בתפריט ההגדרות של התכנה, יש לבחור אפשרות זו ולבצע את הפעולה. בעקבות זאת, המסמכים יוגדלו ל-A4 סטנדרטי ואחיד.