פיצול מסמכים (02:07) – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

פיצול מסמכים (02:07)

בקליגל ניתן לפצל מסמכים לפי עמודים נבחרים או לפי גודל (MB) או לפי תגיות.

לאחר הוספת מסמך נבחר בלשונית "עמודים" או בלשונית "גודל" או בלשונית "תגיות", לפי אופן הפיצול הרצוי.

  • בלשונית עמודים, נוסיף תתי מסמכים כמספר הקבצים הסופיים שאנחנו מעוניינים ליצור.
  • בלשונית גודל, נבחר את הגודל המקסימלי של כל תת מסמך שיווצר בעקבות הפיצול.
  • בלשונית תגיות, נבחר תגיות ונגרור אותם לעמודים הרצויים.

סרטון ההדגמה הקצר מדגים אפשרויות אלו: