גישה לתוצרים של קליגל – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

גישה לתוצרים של קליגל

כל המסמכים שנוצרים באמצעות קליגל ונשמרים באופן אוטומטי, כגון:
– מס' כרכי נספחים
– מס' קבצים מכווצים
– מסמכי וטפסים שהופקו באמצעות מחולל המסמכים

ניתן למצוא בנתיב ברירת המחדל של התכנה, בתיקיית CLIGAL בתוך תיקיית "המסמכים שלי" או "Documents" במערכת הפעלה של Windows.
לדוגמה, למשתמש DorGo הקבצים יופיעו בתיקיה הבאה – C:\Users\DorGo\Documents\Cligal

שימו לב, ניתן לשנות את תיקיית ברירת המחדל באמצעות חלון ההגדרות של התכנה, על-ידי העתקת נתיב לתיקייה אחרת במקום הייעודי לכך, כפי שניתן לראות בתמונה.