מידע סודי – קליגל
יוני 13, 2021

השחרת מידע סודי (00:51)

שימו לב! אפשרות ההשחרה עברה דירה והיא נמצאת כיום בחלון "עריכה". באמצעות קליגל ניתן להשחיר מידע רגיש ממסמכים כך שלא יהיה ניתן לגלות אותו. השימוש באפשרות […]