מיזוג מסמכים – קליגל
יולי 15, 2021

מתיחת עמודים ל-A4

לעיתים מסמכי PDF שנצרף לקליגל יהיו במידות דיגיטליות שונות, וכשנאחד אותם למסמך אחד, נקבל הבדלים משמעותיים בגדלים בין העמודים השונים במסמך. ניתן לסדר זאת באמצעות הגדרת […]