סידור עמודים – קליגל
יוני 13, 2021

איחוד מסמכים וסידור עמודים (1:16)

באמצעות קליגל תוכלו לאחד בין מסמכים מסוגים שונים וכן לסדר מחדש ולמחוק עמודים במסמכים מסוים.