פיצול מסמכים – קליגל
יוני 13, 2021

פיצול מסמכים (02:07)

בקליגל ניתן לפצל מסמכים לפי עמודים נבחרים או לפי גודל (MB) או לפי תגיות. לאחר הוספת מסמך נבחר בלשונית "עמודים" או בלשונית "גודל" או בלשונית "תגיות", […]