תתי נספחים – קליגל
יוני 13, 2021

הוספת תתי נספחים (1:34)

ניתן להוסיף לכל מסמך נלווה בפרויקט "נספחים" תתי-מסמכים. לדוגמה: – נספחים 4.א, 4.ב, 4.ג…– מוצגים א/1, א/2, א/3…את תתי המסמכים נוכל לסמן באמצעות סימון בעמוד הראשון […]