הורדה חינם
איך אפשר לעזור?
נושאים

אימות חתימה בתצהיר באמצעות היוועדות חזותית

לאור מגמת הדיגיטציה הרווחת במערכת המשפט (עליה אנו מברכים כל בוקר בקליגל), החליטה וועדת האתיקה של הלשכה להתיר באופן קבוע חתימה על חוזה באמצעות הוועדות חזותית (כגון זום, גוגל וכו' גילוי דעת את/39/20). המטרה בהחלטה היא לאפשר לעוה"ד לאמת את חתימת לקוחותיו באמצעות היוועדות חזותית כך שהחוזה החתום יהיה מוקלט בשיחה בה השתתף העורך דין והלקוח:

"בהמשך להארכת התוקף להחלטת ועדת האתיקה הארצית את/39/20 אשר פורסמה ביום 27.10.2020 ועתידה להסתיים ביום 01/10/21 -מתכבדת ועדת האתיקה הארצית להפוך את החלטה את/39/20 לקבועה, שכן גם עם החזרה לשגרה נגיף הקורונה עדיין נוכח ואנו סבורים שיש לאפשר יחד עם דרך המלך את מודל הפעולה של אימות בהיוועדות חזותית בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטה."

ביצוע היוועדות חזותית באמצעות תוכנת קליגל: 

 1. יש להוסיף את התצהיר שנרצה להחתים את הלקוח עליו.
 2. אחרי הוספת התצהיר, יש להוסיף את שדה לחתימה עבור החותם.
 3. יש להוריד את הסימון "שלח התראות אוטומטיות בדוא"ל ובSMS": זאת משום שנרצה שהלקוח יחתום במסגרת היוועדות חזותית, ולכן לא נרצה שהקישור לחתימה יישלח אליו באופן אוטומטי.
 4. יש ללחוץ שליחה לחתימה ולחכות כמה רגעים שחלון האפשרויות יעלה.
 5. מתוך החלון שיעלה נעתיק את הקישור את לחתימה.
 6. נפתח את שירות שיחות הוידאו המועדף עלינו ונגדיר במסגרתו את הקלטת השיחה שתתקיים בינינו לבין הלקוח:
  • להסבר על הקלטה ב-Google Meet ניתן ללחוץ כאן
  • להסבר על הקלטה ב-Microsoft Teams ניתן ללחוץ כאן
  • להסבר על הקלטה ב-Zoom ניתן ללחוץ כאן
 7. שימו לב, טרם ההיוועדות החזותית על הלקוח לאמת את עצמו באמצעות מערכת הזיהוי הממשלתית, ולשלוח לעו"ד בדוא"ל את קוד האימות שמתקבל.
 8. כמו כן, יש לוודא שהלקוח מסכים לקיים הקלטה של ההיוועדות חזותית, וכי ההקלטה צריכה לכלול הסכמה זו, הקראת האזהרה (כמפורט בסעיף 8 להלן), צילום תעודת הזהות של הלקוח, תאריך ושעת אימות התצהיר, נושא האימות כמפורט ברישא של התצהיר, שמו ומספר רישיונו של עוה"ד, וכן את ביצוע החתימה על-ידי הלקוח. 
 9. לאחר שהלקוח הצטרף לשיחה, נשלח לו את הקישור לחתימה, וטרם החתימה נקריא בפניו את האזהרה הבאה:
  • "הריני מאשר, כי ביום_______ בחודש _____ שנת 2020, בשעה _____, הופיע לפניי עו"ד________________ מ.ר._______, מהכתובת ___________________
   מר _______________ הנושא ת"ז מס' ________________שזוהה על-ידי לאחר שקיבלתי בדוא"ל אימות של זהות הלקוח מאת מערכת ההזדהות הממשלתית של  ממשל זמין.
   ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי במדינת-ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו.
   לאחר שהזהרתי את המצהיר, כי עליו להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ"ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית וחתם עליה מולי.
 10. לאחר שהלקוח יחתום על המסמך ונקבל אותו בחזרה לכתובת הדוא"ל שהגדרנו בקליגל, נצטרך לחתום עליו בעצמנו גם כן – רק עותק החתום על-ידי הלקוח ועורך הדין יוגדר כתצהיר השלם.

בהצלחה!

קליגל היא תכנה לשולחן עבודה:

מלאו פרטים לקבלת קישור להורדה והתחילו ב-14 יום ניסיון ללא עלות או התחייבות!

בסיס רגיל פרימיום
בסיס רגיל פרימיום
[wpdatatable id=1]