מילוי תבניות מסמכים מגיליון אקסל (0:52) – קליגל
איך אפשר לעזור?
נושאים
Print

מילוי תבניות מסמכים מגיליון אקסל (0:52)

קליגל מאפשרת למלא באופן מרוכז ואוטומטי מסמכים וטפסים מנתונים הקיימים בגיליונות Excel. את השדות במסמכים ובטפסים יש להגדיר על בסיס כותרת העמודה בגיליון אקסל. לדוגמה: אם בתבנית שלי יש שדה של כתובת – #כתובת#, הערכים שיוזנו שם יהיו הערכים שנמצאים בעמודה עם הכותרת "כתובת". לדוגמה:

בגיליון אקסל השדה כתובת יוגדר על-פי כותרת העמודה:

ובתבנית המסמכים השדה יוגדר באופן הבא:

מסמכים לדוגמה:

את השימוש במודול ניתן לראות בסרטון הבא: